Ubytovací řád

 1. Každá ubytovaná osoba je povinna zapsat se na recepci hotelu a prokázat věrohodně svoji totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno a příjmení, kompletní adresa bydliště, datum narození, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Klient potřebující vízum pro vstup do ČR je povinen prokázat se platným vízem. Hotel v případě neposkytnutí nutných osobních údajů, ke kterým je vázán platnými předpisy, může ubytování hosta odmítnout a to bez dopadu na platnost rezervační smlouvy a stornopoplatků.
 2. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, klienti přijíždějící přes CK jsou povinni předložit platný doklad o zaplacení svého pobytu, který obdrží u cestovní kanceláře.
 3. Ubytování se neposkytuje osobám s přenosným onemocněním nebo podezřelým z něj, dále osobám pod vlivem drog a alkoholu.
 4. Ubytovaný je povinen dodržovat obecně platné právní normy a jednat v souladu s dobrými mravy.
 5. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ubytování se poskytuje od 14.00 hod v den příjezdu do 11.00 hod v den odjezdu.
 6. Servis a služby recepce jsou k dispozici nepřetržitě po dobu 24 hodin na tel. č. 111.
 7. Vchod i odchod z hotelu je klientům hotelu umožněn nepřetržitě.
 8. V době od 22.00 hod do 6.00 hod musí být v hotelu a jeho okolí dodržován noční klid.
 9. Je zakázáno rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorech hotelu a každý host je povinen dodržovat všechny bezpečností a protipožární předpisy.
 10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorech hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech hotelu i v jeho venkovní části.
 11. Domácí mazlíčci mají vstup do hotelu povolen pouze do hmotnosti 10 kg za příplatek 250,-Kč.
 12. Není dovoleno užívat vlastní elektrospotřebiče, např. varné konvice. Výjimkou jsou holicí strojky, kulmy, nabíječky na mobilní telefony a notebooky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 13. Ve všech prostorech hotelu platí přísný zákaz kouření. Za porušení tohoto zákazu na pokoji bude účtováno 2 500,- Kč / den za účelem speciálního úklidu a vyčištění pokoje.
 14. Veškeré cennosti, jako např. šperky, hodinky, peníze a jiné cennosti, musí být uloženy v pokojovém sejfu. Pro větší bezpečnost doporučujeme větší finanční hotovost či drahé šperky uložit v sejfu na recepci.
 15. Za případnou ztrátu cenností uložených mimo hotelový či pokojový sejf nenese hotel odpovědnost. Ke všem případům ztráty bude přivolána policie ČR.
 16. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host v plném rozsahu.
 17. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel hotelu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.
 18. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá kdykoliv recepce a management hotelu.